Administraties: Administratienaam wijzigen

Verbeterd

Beheerders kunnen de administratienaam wijzigen