Controleren: Extra validaties

Verbeterd

Validatie op lengte factuurnummer en numeriek factuurnummer