Hallo, hoe kunnen we je helpen?

Support > Autoriseren en procureren > Autorisatie- en Procuratie-overzicht

Autorisatie- en Procuratie-overzicht

Autorisatie-overzicht

Wanneer je Beheerder bent, kun je via het Dashboard het Autorisatie-overzicht bekijken. Hier zie je alle documenten die op dat moment in een autorisatiewerkstroom zitten. Per document kun je zien welk schema eraan gekoppeld is en welke gebruiker(s) nog moet(en) autoriseren.

Autorisatieproces stoppen
Indien wenselijk kun je het autorisatieproces van één of meerdere documenten stoppen. Vink de betreffende facturen aan en klik op de knop Stoppen. De documenten komen nu op de status Afgekeurd te staan. Hierna kun je deze documenten eventueel opnieuw aanbieden ter autorisatie.

Procuratie-overzicht

Wanneer je Beheerder bent, kun je via het Dashboard het Procuratie-overzicht bekijken. Hier zie je alle documenten die op dat moment in een procuratiewerkstroom zitten. Per document kun je zien welk schema eraan gekoppeld is en welke gebruiker(s) nog moet(en) procureren.

Procuratieproces stoppen
Indien wenselijk kun je het procuratieproces van één of meerdere documenten stoppen. Vink de betreffende documenten aan en klik op Stoppen. De documenten komen nu weer op de status Controleren te staan. Hierna kun je deze documenten eventueel opnieuw aanbieden ter procuratie.

Definitief maken
Ook kun je documenten definitief maken. Dit houdt in dat de documenten verplaatst worden naar het Archief van TriFact365, zonder dat deze doorgeboekt worden naar het boekhoudpakket. Vink de betreffende documenten aan en klik op Definitief maken.

Procuratie-overzicht