Crediteuren/debiteuren aanmaken in ander boekjaar (AccountView)

Bij het aanmaken van een nieuwe relatie gaat AccountView er automatisch vanuit dat deze relatie moet worden aangemaakt in de administratie van het nieuwste boekjaar.

Wil je met terugwerkende kracht in een ouder boekjaar werken, dan is dit ook mogelijk.
Ga in TriFact365 naar Instellingen > Administraties > Vergootglas > Instellingen.

Vul bij ‘Ingangsdatum’ een datum in dat valt in het boekjaar waar je relaties in wilt aanmaken. Vergeet dit niet te wijzigen wanneer je weer in het nieuwste boekjaar gaat werken.

De volgende foutmeldingen kunnen hiermee opgelost worden:

Foutmelding

Er is een fout opgetreden bij het opslaan van ‘ ‘. Waarde ‘XYZ’ in veld Debiteur/Crediteur van bestand ‘Dagboekbladzijden’ is ongeldig.

Foutmelding

Geen administratie gevonden voor meegegeven onderneming.