Hallo, hoe kunnen we je helpen?

Support > Facturen boeken > Rekenfunctie in boekingsscherm

Rekenfunctie in boekingsscherm

Rekenfunctie
Het boekingsscherm bevat een aantal velden met een rekenfunctie. Hiermee kun je snel berekeningen maken. In deze cellen kun je optellen (+), aftrekken (-), vermenigvuldigen (*) en delen (/). De rekenfunctie werkt in de cellen Bedrag en BTW.

Je kunt de berekening invoeren in deze cellen. Wanneer je op Enter drukt, zal de berekening worden uitgevoerd en wordt het resultaat weergegeven.

BTW-calculator
Het kan voorkomen dat het bedrag inclusief BTW herkend is in plaats van het bedrag exclusief BTW. Om een boeking juist te verwerken, dient in het veld Bedrag altijd het bedrag exclusief BTW te staan.

De calculator kun je gebruiken om het bedrag inclusief BTW om te rekenen naar exclusief BTW. Wanneer je op de Calculator klikt, wordt automatisch het bedrag omgerekend. Je kunt de berekening ongedaan maken door nogmaals op de Calculator te klikken.