Hallo, hoe kunnen we je helpen?

Support > Autoriseren en procureren / Beheer en instellingen > Tips voor het inrichten van een procuratieschema

Tips voor het inrichten van een procuratieschema

Bij het inrichten van een procuratieschema zijn er verschillende opties mogelijk. Dit is natuurlijk afhankelijk van de route die een document moet afleggen en kan binnen iedere organisatie verschillen.

Fase

Via de fases in de werkstroom bepaal je in welke volgorde geprocureerd moet worden. Het te procureren document gaat eerst langs fase 1. Wanneer deze voltooid is gaat het document door naar fase 2, etc. Een schema kan maximaal 5 fases bevatten.

Wanneer de volgorde niet relevant is en er parallel aan elkaar geprocureerd mag worden, kun je alle procurators in dezelfde fase plaatsen.

Alle gebruikers vs. Eén gebruiker

Bevat een fase meer dan één Gebruiker? Dan kun je kiezen uit twee instellingen:

  • Alle gebruikers: Alle Gebruikers in deze fase moeten het document verplicht goedkeuren.
  • Eén gebruiker: Eén van de Gebruikers in deze fase moet het document goedkeuren.

Praktijksituatie 1 – Eén procurator

Eén persoon moet het document goed te keuren. Het schema dient er als volgt uit te zien:

Fase-1

Praktijksituatie 2 – Meerdere procurators na elkaar

Procurator A moet het document als eerste goedkeuren, waarna Procurator B het document ook moet goedkeuren. Het schema dient er als volgt uit te zien:

Fase-Fase-2

Praktijksituatie 3 – Meerdere procurators parallel aan elkaar

Er zijn meerdere procurators die mogen goedkeuren, maar één akkoord is voldoende.
Het schema dient er als volgt uit te zien:

Fase-1-parallel

Vragen?

Ben je niet helemaal zeker hoe je het procuratieschema dient in te richten? Neem dan even contact op met onze supportafdeling. We helpen je graag bij de inrichting.