Hallo, hoe kunnen we je helpen?

Support > Aanleveren, uploaden en archiveren > Verkoopfactuur omzetten naar inkoopfactuur (en vice versa)

Verkoopfactuur omzetten naar inkoopfactuur (en vice versa)

Soms kan het voorkomen dat je een document als inkoopfactuur hebt geüpload, maar eigenlijk een verkoopfactuur is (of andersom). Je kunt het type eenvoudig wijzigen.

Type veranderen vanuit het boekingsscherm

  1. Klik in het boekingsscherm op de Drie puntjes aan de rechterkant van de actieknoppen.
  2. Selecteer Type veranderen.
  3. Het document wordt nu op de achtergrond van type veranderd, terwijl je als Gebruiker doorgaat naar het volgende document om te verwerken.
Vervolgactie: Type veranderen

Type veranderen vanuit de Werkvoorraad

  1. Ga naar de Werkvoorraad, klik op het menu (•••) in de kolom Document en selecteer Type veranderen.
  2. Of vink het document aan en selecteer bovenaan de actie Type veranderen.
  3. TriFact365 vraagt nu om een bevestiging en geeft aan of het document van type veranderd kan worden of niet. Klik op Uitvoeren.

Let op!

Als het document al gecontroleerd is en op de status Procureren staat kan deze niet meer van type worden veranderd!