Hallo, hoe kunnen we je helpen?

Support > Aanleveren, uploaden en archiveren > Verkoopfactuur omzetten naar inkoopfactuur (en vice versa)

Verkoopfactuur omzetten naar inkoopfactuur (en vice versa)

Soms kan het voorkomen dat je een factuur als inkoopfactuur hebt geüpload, maar eigenlijk een verkoopfactuur is (of andersom). Je kunt het type gemakkelijk wijzigen.

STAP 1
Ga naar de ‘Werkvoorraad’ en vink het vakje aan voor de factuur waarvan je het type wilt wijzigen. Er verschijnt nu een blauwe menubalk. Klik op ‘Type veranderen’

STAP 2
TriFact365 vraagt nu om een bevestiging en geeft aan of het document van type veranderd kan worden of niet. Klik op ‘Uitvoeren’.

Verkoopfactuur omzetten naar inkoopfactuur

LET OP

Als de factuur al gecontroleerd is en op status ‘Procureren’ staat kan hij niet meer van type worden veranderd!

STAP 3
De factuur is nu van type veranderd. Ter controle kun je dit zien in de werkvoorraad onder het kopje ‘Type’.