Autorisatie- en Procuratieschema

Nieuw

Vernieuwde versie van het scherm Autorisatie- en Procuratieschema voor Beheerders.

  • Niveau vervangen door Fase.
  • Verplicht/Optioneel vervangen door Alle gebruikers/Eén gebruiker.