Diverse verbeteringen

Verbeterd Nieuw

We hebben een aantal verbeteringen doorgevoerd:

  • Administratie-instellingen: Verbeterde look & feel
  • Historie: Definitief maken wordt gelogd in de historie
  • Twinfield: Vernieuwde koppeling via OAuth
  • Diverse bug fixes en performanceverbeteringen