Totale werkvoorraad

Nieuw
  • Nieuw scherm voor Totale werkvoorraad
    • Mogelijkheid tot zoeken in de kolom Administratie
    • Extra kolommen Onderweg en Totaal toegevoegd
    • Instelling voor maximaal aantal administraties per pagina (10, 25, 50 en 100)