Uploaden

Nieuw
  • Nieuw scherm voor Uploaden
    • Mogelijkheid om administratie te selecteren door te zoeken
    • Eén voortgangsbalk voor alle te uploaden documenten i.p.v. per document
    • Verbeterde terugkoppeling over fouten tijdens het uploaden