Blockchain vs Peppol: Een uitgebreide vergelijking

Twee collega's zitten naast elkaar en lachen naar elkaar. Er staan twee lege stoelen naast. Het lijkt op de verpersoonlijking van Blockchain vs Peppol.

Blockchain is een revolutionaire technologie die transacties vastlegt in een gedecentraliseerd digitaal grootboek, waarbij elke transactie wordt opgeslagen in een cryptografisch verbonden blok. Peppol is een netwerk voor elektronische inkoop. Het vergemakkelijkt de uitwisseling van e-facturen. Wat zijn de voordelen van beide technieken en hoe pas je ze toe? Lees het in deze vergelijking over Blockchain vs. Peppol

Blockchain vs. Peppol

Blockchain is een gedecentraliseerde digitale grootboektechnologie. Deze technologie registreert transacties in een keten van blokken. Elk blok bevat een lijst van transacties. De blokken zijn cryptografisch met elkaar verbonden. Dit maakt ze zeer veilig. Blockchain heeft geen centrale autoriteit nodig. Dit zorgt voor transparantie en vertrouwen in de transacties. Bekende toepassingen zijn onder andere Bitcoin en andere cryptocurrencies.

Peppol staat voor Pan-European Public Procurement Online. Het is een netwerk voor elektronische inkoop. Het helpt bedrijven en overheden bij het uitwisselen van e-facturen en andere handelsdocumenten. Peppol zorgt voor gestandaardiseerde communicatie tussen verschillende systemen. Dit maakt internationale handel eenvoudiger en efficiënter. Het netwerk wordt beheerd door OpenPEPPOL, een non-profit organisatie.

Ontstaansgeschiedenis

Blockchain werd in 2008 geïntroduceerd met de lancering van Bitcoin door een anonieme persoon of groep bekend als Satoshi Nakamoto. De technologie heeft zich sindsdien snel ontwikkeld. Tegenwoordig wordt Blockchain gebruikt in diverse sectoren zoals finance, supply chain management en gezondheidszorg.

Facturen kunnen direct vanuit het Peppol netwerk in TriFact365 worden ontvangen via gestandaardiseerde mailadressen. Daarnaast biedt TriFact365 ook de mogelijkheden van een DMS (Document Management System) en digitale workflows.

Peppol werd in 2008 opgericht als onderdeel van een EU-initiatief om grensoverschrijdende e-procurement te verbeteren. Het doel was om de administratieve lasten te verminderen en de transparantie in overheidsopdrachten te vergroten. Inmiddels wordt Peppol wereldwijd gebruikt door duizenden organisaties.

Wet- en regelgeving

De regelgeving rond Blockchain varieert sterk per land. In veel landen zijn er strikte regels voor het gebruik van cryptocurrencies, die een belangrijk onderdeel van Blockchain vormen. In de EU is er bijvoorbeeld de MiCA-verordening, die crypto-activa reguleert. Daarnaast zijn er privacywetten zoals de GDPR die van toepassing zijn op Blockchain toepassingen.

Voor Peppol bestaan er specifieke richtlijnen en standaarden. Zo moeten in Europa bedrijven die aan de overheid factureren, vaak e-facturen via Peppol sturen. Ook heeft de EU hiervoor de eIDAS-verordening ingesteld. Deze verordening zorgt voor elektronische identificatie en vertrouwensdiensten. Peppol voldoet aan deze verordening en andere internationale standaarden. Dit maakt het een betrouwbaar en wettelijk erkend systeem voor e-procurement.

Waarom je wil werken met Blockchain en/of Peppol

Als organisatie wil je werken met Blockchain en Peppol om verschillende redenen. Blockchain biedt namelijk ongeëvenaarde beveiliging en transparantie. Dit is bijvoorbeeld ideaal voor financiële transacties en het beheren van supply chains. Peppol daarentegen vereenvoudigt de elektronische uitwisseling van handelsdocumenten. Dit bespaart tijd en kosten en vermindert fouten in het inkoopproces.

Zo zet je het goed in

Om Blockchain goed in te zetten, moet je eerst de specifieke behoeften van je organisatie begrijpen. Identificeer ook processen die profiteren van verbeterde veiligheid en transparantie. Gebruik betrouwbare Blockchain-platforms en zorg voor naleving van de geldende regelgeving. Voor Peppol kun je beginnen met het kiezen van een geschikte Peppol Access Point provider. Zorg ervoor dat je systemen compatibel zijn met de Peppol-standaarden en train je personeel in het gebruik van het netwerk.

Tekortkomingen

Blockchain biedt naast voordelen ook nadelen. De technologie is complex en duur om te implementeren. Schaalbaarheid is een uitdaging en er zijn zorgen over energieverbruik bij sommige Blockchain-netwerken. Peppol kan beperkingen hebben in landen waar het minder wordt gebruikt. Daarnaast vereist het naleving van strikte standaarden, wat aanpassingen in je bestaande systemen kan betekenen.

Hoe TriFact365 Blockchain en Peppol integreert

TriFact365 sluit naadloos aan op Peppol. Facturen kunnen direct vanuit het Peppol netwerk in TriFact365 worden ontvangen via gestandaardiseerde mailadressen. Daarnaast biedt TriFact365 ook de mogelijkheden van een DMS (Document Management System) en digitale workflows. Anno 2024 biedt TriFact365 nog geen mogelijkheden voor integratie of verwerking van facturen via Blockchain(s).

Nieuwste artikelen

Bekijk alle artikelen