Vernieuwd: Submenu in overzichtspagina’s

Binnen TriFact365 zijn er verschillende overzichtspagina’s beschikbaar. Denk hierbij aan de Werkvoorraad, het Archief en Administraties. Op deze pagina’s kunnen verschillende acties worden uitgevoerd zoals het bekijken van een document of het bewerken (als Beheerder) van instellingen.

Om het uitvoeren acties intuïtiever te maken hebben wij ervoor gekozen om de acties onder te brengen in een submenu (…). Daarnaast zijn er aanvullende functionaliteiten toegevoegd. Welke wijzigingen zijn er doorgevoerd?

1. Icoontjes aan het einde van de tabelregel

Voorheen stonden er aan het einde van elke tabelregel icoontjes voor bijv. het bekijken van een document of het bewerken van een administratie. Deze icoontjes hebben we vervangen door een submenu (•••) op de regel met alle beschikbare acties.

Hiermee zijn alle bulkacties ook individueel beschikbaar en hoef je een enkel document niet eerst aan te vinken om een actie uit te voeren. Daarnaast blijft er weer een beetje extra ruimte over voor het tonen van relevante data in de tabellen.

Nieuw menu toegankelijk door met muis op de ellipsis(drie puntjes) te klikken.

2. Dubbelklikken op de tabelregel

Daarnaast hebben we een dubbelklik-functie toegevoegd aan de tabelregels. Wanneer je bijv. dubbelklikt op een regel met een document, dan opent het scherm voor het bekijken van een document.

Dubbelklik je op een administratie, gebruiker, of autorisatie-/procuratieschema, dan ga je direct naar het bewerken hiervan. Hiermee maken we de werking van de tabellen weer een beetje intuïtiever en sneller.

3. E-mailadres van de administratie kopiëren

Via Instellingen > Administraties kun je het e-mailadres van de administratie vinden voor het aanleveren van documenten per e-mail. Je kunt het e-mailadres nu met één druk op de knop kopiëren via het kopieer-icoontje in de tabel.

knop voor kopiëren e-mailadres in de kolom tussen het e-mailadres van de administratie en de naam van de koppeling van de administratie in TriFact365

Nieuwste artikelen

Bekijk alle artikelen