Robotic Accounting: Powered by TriFact365

Robotic Accounting door TriFact365

pijl die naar Start Gratis wijst met tekst 17.000 organisaties werken al met TriFact365

Ontdek alle voordelen van TriFact365

  • Eén plek in de cloud voor al je facturen en bonnetjes
  • Een simpele structuur voor je hele organisatie
  • Automatisch boekingsvoorstel binnen enkele seconden
  • PDF-splitter waarmee je in één keer een stapel facturen kunt scannen en verwerken
  • Inclusief werkstromen voor digitaal goedkeuren van facturen
  • Mobiele app voor fotograferen van bonnetjes

Wat is Robotic Accounting?
Accountants en boekhouders komen dit begrip steeds vaker tegen. Maar wat betekent het nou eigenlijk? Robotic Accounting is het wegnemen van menselijke handeling in de administratieve werkzaamheden. Deze werkzaamheden worden geautomatiseerd door computers, oftewel robots. Het wegnemen van de menselijke handelingen zal leiden tot minder fouten in de administratie en het zorgt voor minder (mensen)handen die de boekhouding uitvoeren.

Robotic Accounting is dus ook een middel om menselijke arbeid te besparen of weg te nemen. Wat ons betreft betekent dit voor iedere organisatie die hiervan afhankelijk is opletten geblazen! Want, als je erover nadenkt dan heeft de geschiedenis bewezen dat organisaties tijdig moeten reageren als nieuwe technieken oude ambachtelijke werkzaamheden soms in een korte periode vervangen. Zoek maar eens op Google naar het wegvagen van de Nederlandse Textiel en Scheepbouw branche in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw.

Robotic Accounting werkt onderliggend met hoogwaardige cloudsoftware. Hierbij kun je denken aan algoritmen en machine learning, maar ook de relatief eenvoudige automatische werkstromen om processen te automatiseren. De specialisten bij TriFact365 hebben hiervan hun werk (hobby) gemaakt. Het is onze missie om menselijke handelingen bij het boekingsproces te minimaliseren.

Wees kritisch: hype of realiteit?
Als je de media, vakbladen en opinie van brancheorganisaties doorneemt dan is een rode draad te ontdekken. Accountantskantoren en brancheorganisaties verwachten dat in de periode 2020-2030 een ‘supercomputer’ de boekhouding overneemt. De markt lijkt overtuigd dat automatisering de winnende route is en dat verdere robotisering de komende jaren op het programma staat.

Bij TriFact365 luisteren we veel naar onze klanten. En inderdaad zijn veelgehoorde termen “tijdig instappen om de boot niet te missen” en “de organisatie voorbereiden op de toekomst”. Wij kunnen dus bevestigen dat de thema’s rondom Robotic Accounting actueel zijn en dat veel organisaties de noodzaak inzien om tijdig in te stappen.

Om die reden kloppen steeds meer bedrijven, accountants en non-profit organisaties bij TriFact365 aan. Wat hun aanspreekt is de wijze waarop wij automatiseren. TriFact365 levert één uniforme onafhankelijke boekhoudrobot die alle boekhoudpakketten op dezelfde wijze een boeking kan aanleveren. Zoveel mogelijk uniformeren betekent wel dat we soms streng zijn en lang niet alle wensen van individuele klanten inwilligen én toch hebben we in de markt het etiket van een wendbare leverancier die echt weet wat de behoefte is van klanten.

Op basis van voorgaande lijken organisaties dus te beseffen dat Robotic Accounting volwassen wordt en concrete tijdswinst oplevert over het hele factuurverwerkingsproces. Desalniettemin zijn wij van mening dat dit alles nog in de kinderschoenen staat. Robotic Accounting is toch echt een vorm van een hype. Het is overdreven om te veronderstellen dat binnen nu en 3 jaar de boekhouding vrijwel automatisch gaat. Toch valt dit niet helemaal uit te sluiten. De scan en herken technieken worden steeds verfijnder en technologische vooruitgang komt niet zelden met plotselinge schokken.

“Onze klanten willen het risico op een plotselinge automatiseringsschok voorkomen. Organisaties maken via TriFact365 via “plug and play” koppelingen op laagdrempelige wijze kennis met geavanceerde algoritmen die het werk nu al gedeeltelijk automatiseren. Ik verwacht dat de nieuwste “machine learning” technieken de komende paar jaar voor een versnelling in mogelijkheden gaan zorgen. De geschiedenis leert ons bovendien dat organisaties tijdig hun business model moeten aanpassen zodat ze niet achter het net vissen”, aldus Kristian van Dijk, Product Owner bij TriFact365.

Ten Donkelaar werkt met TrIFact365 voor Accountview Scan & Herken software en Robotic Accounting.

Ten Donkelaar Administratie & Advies

“Doordat wij onze werkomgeving gedigitaliseerd hebben middels gebruik van software zoals TriFact365 en Visma zorgt Ten Donkelaar ervoor dat bij elke vestiging de boekhouding op dezelfde manier verwerkt wordt.”

Administratiekantoor de Bruijn werkt met Accountview Scan & Herken software van TrIFact365 voor Robotic Accounting.

De Bruijn Administratiekantoor

“Onze klanten laten de facturen die zij van leveranciers ontvangen via hun eigen e-mailadres automatisch doorzetten. De factuur wordt dan direct in de juiste TriFact365 administratie ingelezen en wij hoeven alleen nog maar de controle uit te voeren.”

Witlox vlag als gebruiker van TriFact365 accountancy software en robotic accounting.

Witlox VCS

“De kracht van TriFact365 zit in het hele factuurproces. Dus van slimme interactie met de klant voor het verzamelen van facturen tot en met de automatische boekingsvoorstellen die binnen een paar seconden klaar staan.”

Wat is jouw visie op “Robotic Accounting” 2020-2030?
Flink wat organisaties worstelen met hun visie omtrent automatisering. Vooral in situaties waarbij het concrete voordeel lastig te objectiveren is worden lastige beslissingen uitgesteld. Een veelgebruikt argument is dan “Waarom zou je het inboeken van facturen nu gedeeltelijk automatiseren via bijvoorbeeld TriFact365 als het nog niet echt nodig is? De klant betaalt toch nog steeds voor de gewerkte uren?”

Herken je dit soort situaties en denk je actief na over kansen en bedreigingen op de middellange termijn? Ben je, net als de specialisten bij TriFact365, van mening dat slimme computers in de periode 2020-2025 de menselijke arbeidskrachten voor basisboekingen grotendeel gaan vervangen?

Besef je dat prijselasticiteit toch echt de wereld op z’n kop kan zetten als robotisering minimaal 95% goedkoper wordt dan jouw huidige arbeidskosten? Of denk je dat jouw klant toch wel de huidige tarieven blijft betalen vanwege de warme band die er is met de klant?

De belangrijkste vraag is dan nog onbeantwoord. Heb je al nagedacht over wat je gaat doen als organisatie met de beschikbaar gekomen tijd van de betreffende medewerkers? Even kennis bijspijkeren via een cursus of opleiding en advieswerk hoor je veel in de markt. Maar zijn er echt wel alternatieve werkzaamheden? Of gaat Robotic Accounting nog veel verder en moet je deze collega’s tegen die tijd eenvoudigweg de laan uitsturen? Ben je voorstander van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen? Als de voortekenen in de markt en media ons niet bedriegen dan is dit het moment om actief te worden en scenario’s te plannen.

Natuurlijk is niet een alomvattend scenario te maken voor alle organisaties. Iedere organisatie kent z’n eigen unieke mix van kansen en bedreigingen. Ook strategisch kan er totaal anders worden gedacht over risico en rendement wat leidt tot een andere acceptatie van technologische risico’s. Desondanks is één constante vast te stellen: de technologische vooruitgang versnelt en deze kan door iedere organisatie worden benut.

Wat kan TriFact365 concreet voor jouw organisatie betekenen?
Binnen onze software zijn diverse toepassingen van Robotic Accounting terug te vinden. Denk hierbij aan de elektronische uitwisseling van facturen via API’s (connectoren), elektronische factuurverwerking, het automatisch gepresenteerde boekingsvoorstel, automatische e-mailherinneringen voor het fiatteringsproces en push-notificaties voor autorisatie op de mobiele app. En we staan niet stil, continue wordt er gewerkt aan nieuwe verbeteringen en technieken die tot doel hebben om handelingen te verminderen.

In 2020 verwachten we een deel van de factuurverwerking volledig automatisch te verwerken naar gekoppelde boekhoudpakketten. We verwerken nu al miljoenen facturen. En naarmate er meer facturen de werkstroom in TriFact365 doorlopen kunnen de zelflerende algoritmen steeds nauwkeuriger boekingsvoorstellen tot op regelniveau volautomatisch presenteren.

Visie 2030
In 2030 (en hopelijk eerder) verwachten wij dat de boekhouding via Robotic Accounting voor 99% kan worden geautomatiseerd. De weg ernaar toe zal vol met hobbels zijn waarbij onontdekte technieken nog een rol zullen gaan spelen.

Zelf alle voordelen ervaren van Robotic Accounting?

PLUG & PLAY: Binnen 1 minuut GRATIS aan de slag zonder verplichtingen!