Uitval in ‘Mijn Werkvoorraad’

Zeer incidenteel kan TriFact365 een factuur niet verwerken. Deze factuur komt op dan op ‘Uitval’ te staan.

Gebruikers met upload- en/of controlerechten, beheerders en eigenaren kunnen status ‘Uitval’ zien in het dashboard en de werkvoorraad en kunnen deze verwijderen.

Oorzaken: 

  • De scan- en herkensoftware heeft geen data gevonden die hij kan lezen.
  • Soms kan het ook voorkomen dat een PDF corrupt is. De PDF bevat fouten en kan hierdoor niet worden verwerkt door onze software. Bij het openen van de PDF met een reader geeft deze dan meestal ook een foutmelding.

Wat kan ik doen?

Wij adviseren om de afzender (leverancier) te attenderen op het probleem dat je ervaart bij het verwerken van de factuur. Je kunt de leverancier vragen om bovenstaande oorzaak te verhelpen.

Mocht de leverancier de aanpassingen niet willen doorvoeren dan adviseren we de PDF uit te printen, opnieuw in te scannen en opnieuw te uploaden.

LET OP

Een factuur met de status ‘Uitval’ blijft in het dashboard en de werkvoorraad zichtbaar totdat deze is verwijderd uit de werkvoorraad. Deze factuur komt dus niet na enige tijd te vervallen.