Update 2.32 is live!

Verbeterd Nieuw

De belangrijkste nieuwe functionaliteiten zijn:

 • Autoriseren/Procureren: afgekeurde facturen gaan naar de status ‘Afgekeurd’ (lees meer)
 • Dashboard: Extra kolom voor ‘Afgekeurd’ in tabel ‘Totale werkvoorraad’
 • Dashboard: ‘Top 5 Autorisatie’ toegevoegd (lees meer)
 • Controleren: Facturen 180 graden draaien
 • Instellingen: E-mailherinneringen instelbaar op administratieniveau (lees meer)
 • Instellingen: Gebruikers uitgebreid met extra zoek- en sorteerfuncties
 • Instellingen: Activatiemail nieuwe gebruiker opnieuw versturen
 • Instellingen (AFAS en Exact Online): verkoopfactuurnummer is boekingsnummer is nu instelbaar op administratieniveau (lees meer)
 • Instellingen: Nieuwe rol ‘Eigenaar’ (lees meer)
 • Accountgegevens: Bedrijfsnaam en e-mailadres voor facturatie wijzigen (lees meer)
 • Factuuroverzicht: Overzicht van facturen van TriFact365 (lees meer)